Category : ダイダン

8か月前

ダイダン 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

上がる?下がる? プロはどう見ているか  (0.0%) (0.0%) (0.0%

8か月前

ダイダン 2021年3月期業績予想に関するお知らせ

上がる?下がる? プロはどう見ているか  (0.0%) (0.0%) (0.0%

11か月前

ダイダン 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

上がる?下がる? プロはどう見ているか  (0.0%) (0.0%) (0.0%

12か月前

ダイダン 2020年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ

上がる?下がる? プロはどう見ているか  (40.0%) (40.0%) (20

1年前

ダイダン 剰余金の配当(中間)及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ

上がる?下がる? プロはどう見ているか  (55.6%) (33.3%) (11

1年前

ダイダン 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

上がる?下がる? プロはどう見ているか  (55.6%) (33.3%) (11